Det kan f.eks. dreje sig om gamle haver som ønskes renoveret eller moderniseret. Jeg kommer med et nyt og friskt syn på havens udseende. Det betyder, at jeg nemmere kan foreslå fældning eller opstamning. Dermed skabes mere lys i haven, eller der kan opnås en større synsmæssig dybde. "

Hvad skal der gøres ved det gamle staudebed? Hvor skaber man en ny god siddeplads? "

Skal der gøres noget ved adgangsvejene til hus, garage og terrasser! Hvad kan der gøres ved den gamle græsplæne?

Hvor kan et nyt 'ønskebed' indpasses med de rigtige forudsætninger for de ønskede planter? Alt sammen er det noget som kan være svært at se, når man har boet i huset i mange år, eller hvis man er ny husejer, og ikke rigtig ved hvordan tingene kan gribes an.

Det kan også være at surbundsbedet skranter. Hvad er skylden, hvordan rettes skaden op?

Det og meget mere kan jeg give anvisninger på. Selve arbejdet overlades til ejeren, eller hvis det ønskes, overgives det til fagfolk, som enten jeg kan foreslå, eller som man allerede anvender og har tillid til. " Anvisning på de aftalte ting skrives ned på stedet, så at alle er enige, og kan huske hvad der blev talt om.

SPECIALE: Rhododendron og alle andre surbundsplanter. Staudebede. Alpine bede (Stenbede). Diagnosticering af sygdomme/mistrivsel i surbundsbedet.
 

© Rhododendron experten Niels Skjøldberg, Rhodospecialisten.dk
.